Zarządzanie sobą w czasie 
nagroda pnsa

Najbliższe szkolenia

Zarządzanie sobą w czasie

Czyli skuteczne podejście do gospodarowania czasem.

Szkolenie wskazuje pewną metodę na właściwe gospodarowanie czasem. Dostarcza konkretnych narzędzi pozwalających na jego lepsze wykorzystanie: planowanie i egzekwowanie działań, ale skupia się także na podstawach życia: wizji, misji i celach. Szkolenie wskazuje na konieczność zadbania o pewne cechy charakteru i daje wskazówki jak to zrobić. Bez utrzymania tych cech na wystarczającym poziomie nie jest możliwe zarządzanie sobą w czasie. Szkolenie zmienia czasem nastawienie do życia.

Najbliższe terminy:

2013-01-15
Warszawa

2014-06-07
LONDYN

2018-04-04
Gdynia

masz pytanie