Wychowanie do szczęścia 
nagroda pnsa

Najbliższe szkolenia

02.09.2017

Droga do....

Gdzie: Trójmiasto Warszawa Poznań
Prowadzi: Anna Kunicka

20.10.2017

VII Dni Siły

Gdzie: Warszawa
Prowadzi: Iwona Majewska - Opiełka, Anna Kunicka i Trenerzy ASDIMO

Wychowanie do szczęścia

Czyli skuteczny wychowawca i rodzic.

Szkolenie uświadamia konieczność poczynienia odpowiednich wysiłków, by wbudować dzieciom charakter przygotowujący je do szczęśliwego życia. Edukacja to nie tylko rozwój intelektualny, dlatego szkolenie wskazuje metody budowania w dzieciach poczucia własnej wartości, proaktywności i innych niezbędnych cech oraz postępowania wpajającego istotne wartości i zasady skutecznego działania. Szansą dla rodziców i nauczycieli zweryfikowania lub utrwalenie własnych modeli.

masz pytanie