Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
nagroda pnsa

Najbliższe szkolenia

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Iwona Majewska-Opiełka jest prawdziwym liderem XXI wieku. Przekonałem się o tym wielokrotnie. Otworzyła przede mną świat wartości i, co dla mnie najważniejsze, zainspirowała do kształtowała postawy opartej na charakterze. Wbrew potocznym praktykom szkoleniowym konsekwentnie przekonywała mnie, że tylko życie oparte na zasadach, wartościach, zgodne z moimi marzeniami jest działaniem, które przynosi satysfakcję i spełnienie. Do dziś pamiętam definicję sukcesu prezentowaną na zajęciach, w których uczestniczyłem. Praca i osobisty przykład Iwony Majewskiej zmieniają ludzi, a dzięki temu i rzeczywistość wokół nas. Każde zajęcia prowadzone przez Iwonę Majewską-Opiełkę są wydarzeniem, które nie pozostawia jego uczestników obojętnymi. Iwona Majewska-Opiełka jest jedną z nielicznych osób, które swoim autorytetem, postawą, osobistym przykładem zmieniły moje życie na lepsze.

Witold Kołodziejczyk
Dyrektor do Spraw Merytorycznych Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie:

Zobacz całą referencje