Mój najlepszy rok 
nagroda pnsa

Najbliższe szkolenia

Mój najlepszy rok

Czyli jak zaplanować i przeżyć przełomowy rok

Cele szkolenia:

 

 

Program szkolenia

SESJA I

Ta sesja poświęcona jest przekazaniu wiedzy uświadamiającej rolę prawdziwego planowania życia oraz podstawowych cech charakteru w działaniu. Uczestnicy przełożą swoje marzenie na konkretne cele. Dostaną narzędzia do programowania podświadomości w kierunku realizacji własnych pragnień.

 

SESJA II

W czasie tej sesji Uczestnicy przyjrzą się każdemu z istotnych wymiarów SUKCESU oraz pełnionym rolom społecznym. Zadecydują nie tylko co chcieliby przeżyć, ale również JAK chcieliby żyć. Ustalą swoje podstawowe wartości i pryncypia czyli zasady, jakimi chcieliby się kierować w życiu i przekazywać je innym. Powstanie zarys misji własnego życia. Wyznaczą cele do osiągnięcia w roku 2012.


SESJA III


Ta sesja pozwoli uczestnikom określić konkretne zadania pozwalające im na osiągnięcie zamierzonych celów. Nauczą się oni odróżniać sprawy ważne od spraw jedynie pilnych, co zdecydowanie ułatwi organizowanie zadań w czasie. Podanych będzie kilka praktycznych rad pozwalających na zorganizowanie dodatkowego, potrzebnego na sprawy ważne... choć wydawałoby się niepilne.


SESJA IV

Ta sesja dostarczy wiedzy na temat ułatwiających planowanie i egzekwowanie działania, nauczy skutecznego wykorzystywania kalendarza. Otrzymają unikatowe narzędzie pomagające w planowaniu zadań w kalendarzu. Uczestnicy dostaną solidną porcję motywacji do wejścia w nowy rok z przygotowanym planem. Trener pomoże im również w wypracowaniu spójności wewnętrznej - niezbędnej do tak zwanej "silnej woli".

Najbliższe terminy:

2014-02-02
Warszawa

2014-05-18
Warszawa

2015-01-17
Sopot

2015-01-31
Warszawa

masz pytanie