Logodydaktyka 
nagroda pnsa

Najbliższe szkolenia

Jesteś tutaj: O nas > Logodydaktyka

Logodydaktyka

Logodydaktyka - to koncepcja wspierająca rozwój człowieka stworzona przez Iwonę Majewską-Opiełkę pod wpływem inspiracji Viktora Frankla i jego logoterapii. To formuła dochodzenia do zadowolenia z życia i poczucia spełnienia bez odwoływania się do terapii i psychicznych obnażeń, przeznaczona dla ludzi odczuwających potrzebę zmian i rozwoju. Opiera o właściwie rozumianą skuteczność działania i permanentny rozwój. Pozwala na znalezienie własnego unikatowego pomysłu na siebie oraz doskonalenie charakteru i niezbędnych do skutecznego działania  kompetencji psychologicznych.

Cechy, które za sprawą logodydaktyki można rozwijać to:


Kompetencje wspierające skuteczność działań, które można z pomocą logodydaktyki budować to:



Logodydaktyka łączy etyczne podejście do działania oparte na kilku niepodważalnych pryncypiach zawiadujących życiem człowieka ze skutecznością działania, przez co ma bardzo praktyczny charakter.

Posługując się szeregiem specjalnie dobranych szkoleń a w nich ćwiczeń i zadań pozwala na nadanie życiu własnego sensu (logos) oraz prawdziwie skuteczne działanie w oparciu o indywidualną wizję i misję życia.

Główne metody to szkolenia, trening osobisty - jeden na jeden, konsultacje coaching i indywidualna praca z zadaniami we własnym czasie.

Zasady logodydaktyki przekładają się również na działanie firmy - Firma to przede wszystkim ludzie. W ASDIMO dokładnie to rozumiemy i włączamy zarówno indywidualne aspiracje i cele ludzkie jak i zarządzanie poprzez misję do podstawowych celów szkoleniowych. Nasze programy oparte są w dużej mierze na wadze tych zachowań. Podkreślamy również rolę lidera w firmie.

 

10 ZASAD LOGODYDAKTYKI

 

 1. Człowiek ma nieograniczony potencjał rozwoju - indywidualnie i zbiorowo. Wykorzystuje niewielki procent swoich możliwości. To, co go odróżnia od innych form życia to samoświadomość, sumienie, wyobraźnia, wola i instynkt samorealizacji, który objawia się u różnych ludzi w różny sposób. Aby uruchomić ten potencjał należy budować na sile jednostki i skupiać się na wzmacnianiu kilku cech i rozwijaniu kompetencji, zamiast na dyskutowaniu słabości i próbie ich niwelowania.

 2. Jesteśmy w stanie sami się zmieniać, wpływać na doskonalenie siebie, wykorzystując zarówno pracę z podświadomością jak i świadomie budując nawyki, tworzące charakter.

 3. Mamy dostęp do Magazynu Podświadomości Zbiorowej (jakkolwiek to nazwiemy), która jest skarbnica wiedzy i ułatwia nam doskonalenie siebie i świata.

 4. Postawą skutecznego działania i funkcjonowania w życiu prywatnym i zawodowym jest właściwe rozumienie skuteczności  i oparcie się na wcielaniu w działaniu wartości pryncypialnych.  Nie istnieje coś takiego jak "zawsze skuteczna technika." Tylko właściwy charakter i wynikające z niego zachowania mogą zapewnić prawdziwą skuteczność działania.

 5. Skuteczne może być jedynie działanie według zasady wygrana-wygrana. To ekologiczna filozofia dająca się przenieść tak do biznesu jak i prywatnego życia.

 6. Cechy niezbędne w skutecznym działaniu to:
  • poczucie własnej
  • wartości
  • proaktywność  
  • pozytywne myślenie,
  • poczucie obfitości
  • spójność wewnętrzna
  • wyobraźnia
  • samodzielność
  • poczucie współzależności
  • intuicja
  • zdolność i wola ciągłego uczenia się
  Wszystko to można w sobie wykształcić stosując odpowiednie ćwiczenia oraz budując nawyki.

 7. Życiu nadają wartość i sens cele połączone z najważniejszymi wartościami. Misja i wizja życia to dwa istotne elementy spełnienia.

 8. Spełnienie w życiu zależy od właściwego zarządzania sobą w czasie.

 9. Potrzebujemy liderów w życiu społecznym i w biznesie. Liderem się staje i można pomóc sobie i komuś w wykształceniu cech liderskich.

 10. Wszelka zmiana zaczyna się od nas samych.