Bank Handlowy w Warszawie S.A. 
nagroda pnsa

Najbliższe szkolenia

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Dlaczego polecam szkolenia prowadzone przez Iwonę Majewską-Opiełkę?
1) ma świetne przygotowanie teoretyczne i praktyczne do prowadzenia szkoleń,
2) jest profesjonalistką w swojej dziedzinie,
3) w sposób przystępny i zrozumiały prezentuje zagadnienia z obszaru psychologii,
4) motywuje uczestników szkolenia do wysiłku intelektualnego i pracy nad sobą,
5) potrafi zarazić uczestników swoją pasją,
6) na jej szkoleniach nikt się nie nudzi.

Ewa Janiak
Bank Handlowy w Warszawie S.A.