dr prof. WSZiP Andrzej Drzycimski 
nagroda pnsa

Najbliższe szkolenia

dr prof. WSZiP Andrzej Drzycimski

Pani Iwona Majewska-Opiełka jest wieloletnim współpracownikiem Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej (dawniej: WSZ i Marketingu) w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. W Warszawie prowadzi zajęcia w ramach Studiów Podyplomowych Marketing Polityczny i Medialny, natomiast w Gdyni otwierała coroczne Studia Podyplomowe Komunikacja i Marketing.
Wiedza, doświadczenie, umiejętności zawodowe i pedagogiczne pozwalają Iwonie Majewskiej-Opiełce na praktyczne niekonwencjonalne zajęcia, angażujące uczestników. Inspirowana przez nią aktywność stwarza uczestnikom zajęć i warsztatów możliwości zdobywania i poszerzania nowej wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Daje podstawy do późniejszych samodzielnych działań uczestników tych spotkań.
Wszystkie zajęcia i warsztaty, prowadzone prze Iwonę Majewską-Opiełkę oceniane są w anonimowych ankietach wypełnianych przez uczestników. Od początku współpracy oceny słuchaczy są najwyższe.
Otwartość Iwony Majewskiej-Opiełki na różnorodne doświadczenia i wsłuchiwanie się w oczekiwania słuchaczy, potwierdzana praktycznymi działaniami oraz gotowość służenia pomocą osobom, z którymi kiedyś miała zajęcia, jest godna szczególnego podkreślenia. Zjednuje to jej wiele sympatii wśród uczestników szkoleń, warsztatów i absolwentów.

dr prof. WSZiP Andrzej Drzycimski
Kierownik Studiów Podyplomowych Marketing Polityczny i Medialny
Zakładu Komunikacji Społecznej i Public Relations

Zobacz cały tekst referencji