Coaching i mentoring w biznesie 
nagroda pnsa

Najbliższe szkolenia

Coaching i mentoring w biznesie

Rolą szkoleń jest dostarczenie wiedzy podnoszącej ogólny poziom kompetencji menadżera. Czasem jednak, mimo licznych szkoleń, wiedzy i doświadczenia mamy do czynienia z luką w efektywności - rozbieżnością miedzy bieżącymi wynikami, a wymaganiami stawianymi przez stanowisko pracy. Może to być trudność z wprowadzeniem zmiany, z nadążaniem za zmiennymi warunkami rynku lub ogólny spadek motywacji menadżera.

Często konieczność korygowania zachowań pracownika wyłania się w wyniku okresowej oceny.
Dla menadżerów znajdujących się w takiej sytuacji coaching lub mentoring biznesowy jest nie tylko szansą na rozwiązanie problemu czy osiągnięcie założonego celu, jest również wyróżnieniem i czytelnym sygnałem, że organizacja dba o ich rozwój.

Mentoring biznesowy i coaching to także lepsze rozwiązania ekonomiczne. Zdecydowanie łatwiej dobrym, sprawdzonym w organizacji menadżerom dostarczyć narzędzi które pozwolą im efektywniej pracować, niż... ponosić koszty związane z zatrudnianiem nowych osób.

Mentoring

Mentoring jest procesem indywidualnej pracy mentora z menadżerem, w którym mentor uczy, rozwija samoświadomość i kompetencje menadżera.

Mentor to osoba dysponująca stosownym doświadczeniem biznesowym i umiejętnościami. Zadaje właściwie dobrane pytania, udziela rad, informacji i wskazówek mających na celu rozwój menadżera.

W procesie mentoringu, w indywidualnym kontakcie możliwa jest wnikliwa ocena otoczenia biznesowego, stylu funkcjonowania i osobistych kompetencji menadżera oraz wskazanie obszarów wymagających pracy, a także zaproponowanie najlepszych metod.

Mentor wskazuje menadżerowi te rodzaje zachowań , postaw i wartości, które prowadzą do osiągnięcia sukcesu, motywuje do pełnego wykorzystania mozliwości.

Nasi Mentorzy:

Coaching

Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmacnianie oraz wspieranie menadżera w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o jego zasoby, umiejętności, wnioski i odkrycia.

Zazwyczaj służy: rozwiązaniu problemów związanych z efektywnością lub rozwijaniu umiejętności menadżera.
Coaching składa się z kilku spotkań pomiędzy którymi jest czas na doświadczenie zmiany i wykonanie zadanych zadań.

Coaching działa wzmacniająco, rolą coacha jest pomoc w znalezieniu dostępu do zasobów menadżera oraz do wykorzystania ich w pracy.

Coach towarzyszy menadżerowi i inspiruje go w procesie podejmowania decyzji, planowaniu zmian oraz szukaniu wewnętrznej siły do ich realizacji.

Nasi Coachowie:

masz pytanie