Budowanie zespołu i komunikacja 
nagroda pnsa

Najbliższe szkolenia

Budowanie zespołu i komunikacja

Znaczna część działań w firmie, to praca zespołowa. Jednak nie każda grupa potrafi skutecznie współdziałać, nie każdą grupę ludzi możemy nazwać zespołem. Wspólna wizja, skuteczni liderzy, motywacja, świadomość ról, które się pełni i odpowiedzialność za nie, to niektóre z atrybutów zgranego zespołu. W ASDIMO uczymy wszystkich członków zespołu jak stawać się liderami w odpowiednich kontekstach oraz pracujemy nad uświadomieniem tego, iż najważniejszy jest wspólny sukces.

Nasze szkolenia to proces, podczas którego grupa ludzi staje się zespołem, potrafiącym wznieść się ponad indywidualne, krótkowzroczne zachcianki, proaktywnie dbającym o sprzyjającą atmosferę i konsekwentnie realizującym wspólną wizję. Pracujemy również nad rozwiązaniem konkretnych wyzwań, uświadamiając jak istotna jest wewnętrzna komunikacja, umiejętność przekazywania informacji zwrotnej, dobór członków zespołu pod kątem kompetencji, klarowny podział obowiązków czy jednolite zaangażowanie. Osiąganie synergii - to cel naszych działań.

Pamiętamy o... introwertykach w firmie. Choć grupa nie jest miejsce, w którym czują się najlepiej, moga być znakomitym członkiem zespołu.

KOMUNIKACJA

Skuteczne zarządzanie informacjami w obrębie firmy oraz dostarczenie wsparcia psychologicznego w zakresie lepszej komunikacji, to główne korzyści z udziału w naszych szkoleniach dotyczących tego tematu.

Wskazujemy najlepsze sposoby budowania zasad tworzących kulturę informacyjną, ułatwiającą osiąganie zamierzonych celów oraz budującą właściwy wizerunek przedsiębiorstwa.

W kontekście nieustannie zmieniającej się sytuacji gospodarczej oraz coraz większej ilości firm na rynku zwracamy też szczególną uwagę na sposób komunikowania się przedsiębiorstwa z otoczeniem. Jednym z najistotniejszych aspektów jest spójność takiego komunikatu z wizją i misją firmy.

Koncentrujemy się na praktycznym tworzeniu narzędzi komunikacji, a także na lepszym wykorzystaniu potencjału ludzkiego. Komunikacja ma być spoiwem łączącym pracowników oraz pomostem między przedsiębiorstwem i środowiskiem, w którym funkcjonuje.

Flagowe otwarte szkolenia z tej dziedziny to:

Prowadzimy również szkolenia zamknięte na te i inne tematy związane z liderowaniem i zarzadzaniem firmą.
Szkolenia możliwe sa w wymiarze jednego dnia, dwóch dni, trzech dni.

masz pytanie