5 kroków do świadomego zarządzania emocjami. Trening z elementami zapobiegania wypaleniu zawodowemu

Rejestracja zakończona
Dnia:08 kwietnia 2019 10:00 (odbyło się)
Zakończenie:08 kwietnia 2019 16:00
Miejscowość:Gdańsk
Adres:Inkubator Starter
Inwestycja:450PLN
 

Logodydaktyka dostarcza zarówno podstaw teoretycznych, jak i praktycznych wskazówek do wypełnienia roli współczesnej oświaty w sposób adekwatny do potrzeb, ale także pozwala zmieniać sposób myślenia każdego z nas. Szkolenia organizowane przez ASDIMO Anna Kunicka poza poprawą kompetencji zawodowych nauczycieli dają też możliwość poprawy jakości życia prywatnego. Wzmocnione cechy charakteru, umiejętne wyznaczanie celów i ich realizacji, dobrze rozumiana i skuteczna komunikacja pozwalają odkryć w sobie nowe pokłady energii, skutkują większą motywacją do pracy i wpływają na ogólne funkcjonowanie każdej placówki.

Firma ASDIMO Anna Kunicka jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem  2.22/00017/2017.

Mając na uwadze specyfikę pracy Dyrektorów placówek oświatowych zapraszam na cykl szkoleń w ramach wzmacniania kompetencji menedżerskich, które odbędą się w Gdańsku. Drugi z cyklu szkoleń zaplanowane jest pod nazwą: 

5 kroków do świadomego zarządzania emocjami. Trening z elementami zapobiegania wypaleniu zawodowemu. -  8 kwietnia 2019.

Nie od dziś wiadomo, że stres i emocje są przyczyną wypalenia zawodowego. Podczas szkolenia zdefiniowane zostaną podstawowe emocje związane z pracą dyrektora oraz przyczyny ich powstawania. Ponadto wyznaczone zostaną zadania mające na celu wprowadzenie zasad świadomego wyboru emocji a co za tym idzie obniżeniu poziomu stresu. Na konkretnych przykładach uczestników opracowane zostaną modele właściwych zachowań.

  1. Zarządzanie emocjami i różne aspekty inteligencji emocjonalnej.
  2. Zwiększenie umiejętności samokontroli i odporności psychicznej.
  3. Zmiana sposobu myślenia jako podstawowy element eliminacji stresu.
  4. Empatia w relacjach ? rozpoznanie potrzeb i uczuć innych.

Wszystkie szkolenia zaplanowane są na 4 bloki tematyczne po około 1,5 każdy. Odbywają się w dni powszednie od 10.00 do 16.00, wstępnie zaplanowane miejsce to Inkubator Starter w Gdańsku.

Cena jednego szkolenia:

W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, podręcznik zawierający treści teoretyczne z zakresu danego tematu (w formie pdf), praca trenera, zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu oraz stały serwis kawowy.

Prowadząca szkolenie ? Anna Kunicka - trener  mentor wspierający w rozwoju biznesowym i osobistym. Doświadczony manager, przez wiele lat odpowiedzialna za budowanie relacji biznesowych wewnętrznych i zewnętrznych. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, w tym budowaniu i kierowaniu zespołem. Za ważny aspekt zaangażowania i motywacji uważa silną identyfikację z firmą oraz budowanie pozytywnych  relacji, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Propagatorka logodydaktyki, którą uważa za najlepszą koncepcję rozwojową na polskim rynku. Pełna pomysłów i optymizmu zaszczepia ludziom wiarę w ich możliwości, umiejętność pozytywnego myślenia i poczucie obfitości. Absolwentka Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Wykładowca Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, studia podyplomowe: Zarządzanie w oświacie oraz magisterskie: Pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Ekspert Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

 

Inne szkolenia: